IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. UTBUD OCH TJÄNSTER
  4. INTEGRERAD PRODUKTUTVECKLING

INTEGRERAD PRODUKTUTVECKLING

Integrerad produktutveckling
Samverkan mellan teknikerpartners, OEM:er (originalutrustningstillverkare) och leverantörer för att utveckla nya eller modifierade processer

 

Integrerad produktutveckling syftar på ett samarbete mellan konstruktionspartners, originalutrustningstillverkare (OEM) och leverantörer för att utveckla nya eller modifierade processer. Hos Castrol tillämpar vi vårt omfattande kunnande och levererar innovativa och tekniskt avancerade lösningar, som flyttar fram gränserna för prestanda i din verksamhet.

 

Din strategiska partner för integrerad produktutveckling

 

Vi arbetar med dina konstruktions- och formgivningsteam för att förstå och stödja dina specifika anläggnings- och processkrav, från utveckling av nya produkter till omkonstruktion av processer och vår aktiva tekniska support kommer att hjälpa dig nå dina målsättningar.

 

Bästa praxis

 

Vi hjälper till att utforma produktförvaringslösningar för att uppfylla bestämmelserna om förvaring av olja och säkerställa driftseffektivitet i hela din produkttillförsel och logistik. Styrning och kontroll av produkter i bruk, inklusive våra vätskor och smörjmedel för metallbearbetning, bidrar till att dina mål för produktivitet, kvalitet och kostnader uppfylls och ger effektivitetsnivåer som bidrar till att reducera spill och avfallshantering för att uppfylla eller överträffa lokala bestämmelser och mål.

 

Få produktgodkännanden

 

Våra specifika team för OEM (originalutrustningstillverkare) och konstruktion arbetar med säljare för hjälp till produktrekommendationer och provar smörjmedelskompatibilitet och -prestanda genom vårt kundtjänstlaboratorium, ditt laboratorium och utrustningssäljaren.

 

Kontakta oss för mer information om integrerad produktutveckling eller för att diskutera tjänsten med en expert.