IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. UTBUD OCH TJÄNSTER
  4. SMÖRJNINGSSCHEMAN

SMÖRJNINGSSCHEMAN

Besättningsmedlem utför skrivarbete
Program för schemaläggning och övervakning av smörjningsaktiviteter

 

Smörjmedel och vätskor har stor inverkan på din verksamhet. Smörjmedelsteknologi i världsklass och schemaläggningsmetoder från Castrol bidrar till att ge verkligt värde och övergripande minskningar av kostnader, så att du kan reducera din totala ägandekostnad genom att:

 

  • Öka driftstiden genom längre underhållsintervaller och bättre maskintillgänglighet
  • Få störningsfri drift mellan planerade underhållsperioder
  • Reducera total smörjmedelsanvändning, avfallsflöde och kostnader
  • Utöka utrustningens livslängd och reducera kostnaderna för utbyte av komponenter
  • Reducera energikostnaderna

Kontakta oss för mer information om Castrols smörjningsplanering eller för att diskutera tjänsten med en expert.