IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. HEM
 2. INDUSTRIAL
 3. UTBUD OCH TJÄNSTER
 4. LABCHECK

LABCHECK

Castrol LabCheck
CASTROL LABCHECK ÄR DIN ÅTKOMST TILL EN ANALYS AV VÄTSKESTATUSEN, FÖR ATT OPTIMERA VÄTSKEPRESTANDA OCH FÖRBÄTTRA PRODUKTIVITETEN

 

Castrol LabCheck är ett analysverktyg för ett stort utbud av tillämpningar:

 

VÄTSKEÖVERVAKNING

 

Effektiv vätskeövervakning förebygger onödiga utbyten i systemet och maskinfel. Regelbundna analyser belyser trender som kan identifiera potentiella problem och förbättra underhållsplanerna för utrustningen.

 

Smörjmedelsfördelar

 

 • Omfattande övervakningsplaner bidrar till att öka maskinernas tillgänglighet och driftsäkerhet
 • Provtagning för att övervaka status för olja och maskiner förbättrar oljebytesintervallen
 • Regelbunden analys bidrar till att identifiera trender, vilka kan indikera potentiella framtida problem

Fördelar med metallbearbetningsvätskor

 

 • Kontroll av metallbearbetningsvätskor bidrar till att förbättra prestanda och höjer processeffektiviteten
 • Analys av fysikaliska och kemiska egenskaper övervakar de parametrar som påverkar systemets prestanda
 • Regelbunden övervakning möjliggör effektiv kontroll av oönskad mikrobiell tillväxt och bibehåller en sund arbetsplats

ONLINEANALYS

 

 • All rapportinformation är tillgänglig för uppföljning och övervakning av prestanda
 • Efter den fjärde rutinmässiga provtagningen ger resultaten trender som framställs grafiskt för enklare avläsning
 • Trendsättning av specifika parametrar ger bättre överblick över system- och/eller maskinprestanda
 • Tekniska rekommendationer ges närhelst analysresultat ligger utanför överenskomna gränsvärden
 • Ett antal typer av rapporter kan hämtas online så snart som Castrols LabCheck-analys avslutats
 Castrol LabCheck

ANALYS SOM PASSAR VARJE KUND

 

 • Castrol LabCheck – standard: Rutinmässig laboratorieanalys understödd av specifika tekniska rekommendationer sparas och finns tillgänglig online. Ger säkerheten att vätskan bibehålls inom överenskomna kontrollgränsvärden.
 • Castrol LabCheck – avancerad: En mer omfattande inblick i smörjmedlets tillstånd genom övervakning av ett bredare spektrum av viktiga parametrar för att höja systemets eller maskinernas prestanda.

Kontakta oss för mer information om Castrol LabCheck eller för att diskutera tjänsten med en expert.