IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. UTBUD OCH TJÄNSTER
  4. COMPLETE CMS

Castrol Complete – kemikaliehantering och -tjänster (CMS)

Castrol CompleteCMS

CASTROL COMPLETE CMS GÖR VARJE LITEN DEL EFFEKTIV

Castrol CMS underlättar insatser för ökad tillverkningspotential genom produktval, smörjmedelsövervakning och specifik teknisk support på plats. Vi lägger stort fokus på möjligheter att förbättra effektiviteten, minska kostnaderna och avfallet samtidigt som vi ökar drifttiden, produktiviteten och säkerheten – allt detta via Castrols SmartGains-process, som låter oss leverera enhetliga lösningar till alla dina anläggningar

 

Vi arbetar med dina medarbetare, produkter och processer som en del av ett unikt partnerskap. Det innebär att du inte längre behöver bry dig om att hantera dina smörjmedel, oljor eller vätskor. Istället kan du fokusera på tillverkningens huvudstyrkor och leverera mervärde till din verksamhet.

 

Castrol CMS levererar på två områden:

  1. Operativ excellens – där vi levererar inom områden från upphandlingshantering, logistik och lagerhållning av smörjmedel på plats till underhållshantering, vilket minskar avfallet samt hanteringen av dokument. Genom att använda SmartGains-metodologin kan vi använda en processdriven strategi mot dessa områden och leverera enhetlig prestanda till alla dina anläggningar
  2. Framtidslösningar – vi för in lösningar till områden som exempelvis förebyggande underhåll, kontinuerlig förbättring och automatisering, för att leverera högre effektivitet och fatta informerade beslut

 

Castrol Complete CMS ser till att få jobbet gjort, oavsett om du vill optimera tillgångarnas prestanda, minska riskerna på alla anläggningar, garantera operativ effektivitet eller förenkla smörjmedelshanteringen.