IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. VINDKRAFT
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  6. VINDTURBINDRIFT OCH -UNDERHÅLL
  7. TJÄNSTER

SUPPORTTJÄNSTER FÖR VINDKRAFTSMARKNADEN

30 ÅRS EXPERTIS OCH KUNNANDE

 

Castrols globala räckvidd ger dig tillgång till vårt nätverk med försäljning, tekniker, forskare och tillverkning, oavsett var din verksamhet är belägen. Våra smörjmedelstekniker har omfattande kunskaper om Castrols produkter och finns till hands som stöd för dina behov för drift och underhåll av vindkraftsanläggningar.

OEM-GODKÄNDA SMÖRJMEDEL 

Genom vårt arbete med OEM-tillverkare, ägare av vindkraftsanläggningar, turbinoperatörer och tjänsteleverantörer, förstår vi behovet av produkter som ger fördelar på fältet – inte bara i labbet. Vår bredd av OEM-godkännanden innebär en säkerhet för ägare och operatörer av vindkraftsparker om att produkterna passar alla anläggningar.

 

GLOBAL TILLFÖRLITLIGHET

Som globalt företag kan Castrol erbjuda fördelarna med sina produkter, tjänster, teknikerteam och leveranssupport varhelst du behöver dem för din vindkraftsproduktion. Vårt åtagande att stödja vindkraftsföretagens effektivitetsprogram omfattar de investeringar vi gjort i såväl produktionsprocesser, vilket visas av automatiska in-line-partikelräknare i påfyllningslinjen, som i emballering för att bidra till att säkerställa att renlighetsnormerna upprätthålls under hela leveranskedjan.

BP WIND ENERGY – 1 000 OCH FORTSÄTTNING FÖLJER …
Tillför värde genom att gå över till Castrols smörjmedel.
Stegvis rutin för byte av växellådsolja