IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. VINDKRAFT
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  6. VINDTURBINDRIFT OCH -UNDERHÅLL

VINDTURBINDRIFT OCH -UNDERHÅLL

Vindkraftstekniker utför underhåll

CASTROL HJÄLPER TILL ATT MÖTA UTMANINGARNA INOM VINDKRAFTSBRANSCHEN

Smörjmedelsteknik spelar en viktig roll för att hålla moderna vindkraftverk i säker och effektiv drift.


Castrol har mer än 30 års erfarenhet av support till vindkraftsindustrin med smörjmedel och produktsupporttjänster i världsklass. Som en världsledande leverantör av vindkraft finns Castrol i tiotusentals vindturbiner runt om i världen och antalet växer för var dag som går. Vårt moderbolag, BP, är en av de största ägarna av vindkraftsparker i USA med en total bruttokapacitet på ca 2 600 MW – tillräckligt för ge elektricitet till 775 000 genomsnittliga amerikanska hushåll. Från denna plattform kan vi utvärdera effektiviteten hos våra produkter, som är avsedda att uppfylla kraven inom modern teknik.

Enligt egen erfarenhet vet vi att Castrols team, som leverantör och operatör, kan tillhandahålla unika insikter om din verksamhet. Tack vare vårt nära samarbete med drifts- och underhållschefer förstår vi vikten av att höja utrustningens effektivitet, maximera drifttiden och reducera normaliserade energikostnader. Mot bakgrund av de extrema utmaningar vindkraftverk står inför kan rätt val av smörjmedel hjälpa till att förlänga driftstiderna och hålla utrustningen i effektivt driftsskick under hela dess livstid.