IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIELL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. VINDKRAFT
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

En tekniker inspekterar material på transportören
Castrols smörjmedelstekniker tillhandahåller teknisk rådgivning och support för dina smörjbehov för vindturbiner
 

Med våra djupgående kunskaper om gruvindustrin har våra smörjmedelstekniker utvecklat ett sortiment med lösningar för de specifika krav som gäller för vindturbiner.