IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIELL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. VINDKRAFT

VINDKRAFT

Castrol har 30 års erfarenhet inom vindkraftbranschen och tillhandahåller koldioxidneutrala produkter som minskar friktionen och driftstoppstiden, för att göra ren energi hållbarare än någonsin tidigare.

Smörjmedel för underhåll av vindturbiner

HUR CASTROL GÖR VINDTURBINER MER HÅLLBARA ÄN NÅGONSIN TIDIGARE

Alla vindkraftverk måste maximera drifttiden och minimera kostnaderna för att nå framgång. Det är därför Castrols smörjmedelstekniker har utvecklat ett utbud av världsledande smörjmedel som ger vindturbinväxlar med hög kapacitet en betydligt kallare drift, genom att leverera ytskydd och minska växelfriktionen.

 

Castrol Optigear Synthetic CT använder exempelvis en teknologi utan aska som bevisat sig ge en drift som är upp till 8 ºC kallare1 och generera upp till 28 % mindre skum2 än andra smörjmedel, vilket skapar ett enhetligt slitageskydd i upp till åtta år av oljans livstid3. Det är viktigt eftersom cirka 40 % av dagar med oplanerade driftstopp beror på fel i växellådor, vilket kostar upp till 200 000 USD per händelse.4

 

Castrol hjälper även till att optimera din hållbarhet genom att göra Optigear till världens första koldioxidneutrala växellådsolja för vindturbiner. Men det är precis lika viktigt att våra smörjmedelstekniker backas upp av ett globalt nätverk av vindturbinsexperter, som har den expertis och det åtagande som krävs för att stötta varje område i din verksamhet.

 

1. Sincro Mecánica Wind Oil Evaluation 2016.
2. 3 års fälttester – 2013.
3. 8 års kundfältinspektion (USA, 2017).
4. Rapport för drift och underhåll av vindkraftverk, The Wind Energy Update, 2016.