IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. ANDRA BRANSCHER
  5. ANDRA SEKTORER
  6. MASSA OCH PAPPER

MASSA OCH PAPPER

Tekniker genomför en bedömning
Pappersmaskiner arbetar med höga hastigheter och temperaturer och använder stora mängder vatten. Därför har valet av rätt smörjmedel avgörande betydelse.

 

Våra smörjmedelstekniker har fokuserat sin smörjningsexpertis på varje del av papperstillverkningen. Genom att förstå dina smörjningsrutiner och deras inverkan på processerna kan vi frigöra dolda värden i din verksamhet.

Vår kännedom om din totala ägandekostnad innebär att vi kan hjälpa dig att minska dina tillverkningskostnader och förbättra din konkurrenskraft på marknaden. Våra supporttjänster kan dessutom hjälpa till att förbättra din utrustnings prestanda och förlänga dess nyttjandetid.

Virkesupplag

Virkesupplag

 

Utrustning som används på virkesupplag utsätts för damm, tunga belastningar, kraftiga stötar, starka vibrationer, extrema temperaturer och kontaminering från smuts, damm, tvättvatten och kemikalier. Castrols smörjmedelstekniker kan hjälpa dig att öka nyttjandetiden för utrustningen, t.ex. transportörer, flisgaller, flismaskiner, avbarkningstrummor, gallringsmaskiner, pumpar och kranar.

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för dina användningsområden:

Massafabrik

Massafabrik

 

Utrustning som används i en massafabrik utsätts för vattensköljning, kontaminering av råmaterial, höga belastningar, höga hastigheter och förhöjda temperaturer. Castrols smörjmedelslösningar kan hjälpa till att öka utrustningens livstid av t.ex. tankar, omrörare, pumpar, tvättmaskiner, transportörer och gallringsmaskiner.

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för dina användningsområden:

Återvinningsanläggning

Återvinningsanläggning

 

Castrols smörjmedelsteknik kan hjälpa dig att förlänga nyttjandetiden för utrustning i återvinningsanläggningen, inklusive kalkugnar, pumpar och fläktar.

Pappersfabrik

Pappersfabrik

 

Utrustning som används i en pappersfabrik utsätts för kraftig vattensköljning, kontaminering av råmaterial, höga belastningar, pappersdamm och förhöjda temperaturer. Alla delar, inklusive våta sektioner, pressektioner, pumputblåsning, fläktar, torksektioner, press och beläggningar, kalanderuppsättningar och tankagitatorer, behöver expertsmörjning.

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för dina användningsområden: