IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. HEM
 2. INDUSTRIAL
 3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
 4. ANDRA BRANSCHER
 5. ANDRA SEKTORER
 6. ELPRODUKTION
 7. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
 8. TURBINER
 9. PROBLEM MED LACKBILDNING – BAKGRUND

ÅTGÄRDA PROBLEMET MED LACKBILDNING I GASTURBINER

Lackbildning kan leda till dyrbara stilleståndstider, ökat underhåll och stora ekonomiska risker för företag som driver gasturbiner. Castrol har lösningen.

Castrol Perfecto XPG är kärnan i Castrols lösning för att förhindra lackbildning. Denna högpresterande turbinolja är baserad på ledande, välbeprövad teknik. Dess avancerade egenskaper upprätthåller extremt låga nivåer av helt olösliga ämnen, vilket minskar förekomsten av slambildning och leder till att systemet blir mycket rent och fritt från lackbildning i servoventilkomponenter.

LACKBILDNING I TURBINER – PROBLEMET

Under de 20 senaste åren har gasturbintekniken utvecklats mycket snabbt som svar på kraven på allt högre effektivitet. Högre förbränningstemperaturer och bättre reaktionsförmåga vid skiftande efterfrågan ligger bakom förändringar som leder till påfrestningar på turbiner såväl som turbinernas smörjmedel.

Smörjmedelstillverkarna har reagerat på utmaningarna och många erbjuder grupp II-basoljor för att tillvarata deras mycket högre värme- och oxidationsstabilitet. Denna förändring har dock inneburit ökad ackumulering av olösliga ämnen och problem med systemens renhet. I de värsta fallen ackumuleras slam och lackfällningar.

Lack tenderar normalt att bildas i delar med höga temperaturer och/eller kraftiga tryckförändringar i systemet, vilket vanligtvis påverkar servostyrda regleringsventiler, lager och axeltappar (dvs. delar med lite frigång). Funktionsfel i servoventiler på grund av lackfällningar på inoljade komponenter är ett väldokumenterat problem i styrsystem för gasturbiner och har stor negativ inverkan på turbinens tillförlitlighet.

Funktionsfel kan orsaka ökade underhållskostnader från rengöring av tankar, reparation eller utbyte av servoventiler och i extrema fall utbyte av lager. Detta kan öka driftsstoppen med minskad tillgänglighet och förlorad elproduktion som resultat. Därutöver kan elproduktionsföretagen utsättas för betydande ekonomiska risker, med totalkostnader för driftsstopp i elkraftverk på över en miljon dollar när man räknar med förlorad inkomst och straffavgifter på vissa marknader.

FÖRHINDRA LACKBILDNING I TURBINER

FÖRHINDRA LACKBILDNING I TURBINER

Castrol Perfecto XPG är kärnan i Castrols kompletta lösning för att förhindra lackbildning. Denna högpresterande turbinolja är baserad på ledande, välbeprövad teknik. Dess avancerade egenskaper upprätthåller extremt låga nivåer av helt olösliga ämnen, vilket minskar förekomsten av slambildning och leder till att systemet blir mycket rent och fritt från lackbildning i servoventilkomponenter. Castrol Perfecto XPG erbjuder extrem motståndskraft mot lackbildning genom:

 • Exceptionellt låga nivåer av olösligt material som produceras av oljan under drift
 • Avancerade löslighetsegenskaper i den mycket raffinerade basoljan, vilket säkerställer att nedbrytningsprodukter hålls säkra i lösning
 • Genererade nedbrytningsprodukters förmåga att hämma lackbildning
 

Andra viktiga fördelar omfattar:

 • Förbättrade värme- och oxidationsprestanda
 • Senaste teknik och noggrant balanserat antioxidantsystem med flera komponenter producerar förbättrade oxidationsprestanda med låg total antioxidantnivå
 • Basoljans utmärkta lösningsegenskaper mot tillsatsämnen, vilket säkerställer en mycket stabil produkt
 • Hög renhetsnivå i systemet

Vårt turbinsmörjmedel Castrol Perfecto XPG rekommenderas för användning i industriella gasturbiner, i synnerhet under krävande driftsförhållanden som höga temperaturer och intermittent drift eller produktionstoppar. Produkten tillhandahåller tillförlitlighet under drift och lång nyttjandetid. Castrol Perfecto XPG är särskilt förmånligt när det är viktigt med exceptionellt låg tendens att bilda olösliga ämnen, slam och lack och samtidigt hög motståndskraft mot oxidation och lång nyttjandetid. Denna produkt har förstklassiga luftsläppande prestanda, utmärkt motstånd mot skumbildning och utmärkta vattenavskiljningsegenskaper. Castrol Perfecto XPG överträffar kraven i GEK 32568 (tillämplig för GE:s teknikenheter ”F”, ”FA” och ”FB” – t.ex. Frame 7F, 7FA osv.), GEK 101941 (tillämplig för ”F”-teknikenheter med ökat FZG-krav för belastade växellådor) och uppfyller även de striktare kraven i GEK 107395. Castrols lösningar omfattar förstklassiga tjänster, inklusive:

 

TEKNISK GENOMGÅNG

Erfarna smörjmedelstekniker arbetar tillsammans med dig för att till fullo förstå din historik med lackbildningsproblem innan de gör några rekommendationer. De använder dina historiska driftsdata och lackrelaterade fel och driftsstopp i servoventiler för att demonstrera vilka fördelar Castrols lösning kan ge dig.

 

OLJEBYTE OCH TEKNISK SERVICE

När man byter från en befintlig turbinolja är det ytterst viktigt att systemet töms och sköljs noggrant innan man fyller på den nya typen av olja.

Vid fabriksfyllning av nya turbiner eller påfyllning i befintliga turbiner tillhandahåller vi rådgivning om de bästa metoderna för sköljning, oljans renhet, filtrering, smörjmedelspolering, förpackning, förvaring och hantering, tillståndsövervakning med oljeanalys, provtagning och allmän god hantering av smörjmedel för att säkerställa högsta möjliga produktprestanda.