IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. ANDRA BRANSCHER
  5. ANDRA SEKTORER
  6. METALLVAROR

METALLVAROR

Operatörer på arbetet
Castrols smörjmedelstekniker kan hjälpa komponenttillverkare att leverera tillförlitlighet, konsekvent kvalitet och ekonomisk konkurrenskraft på en krävande marknad.

 

Castrols smörjmedelstekniker förstår den ständiga press som komponenttillverkare utsätts för när det gäller att minska kostnaderna, öka produktiviteten och förbättra prestationerna inom hälsa, säkerhet och miljö.

Den ständiga utvecklingen inom material, konstruktion och tillverkningsteknik innebär flera utmaningar för tillverkare av metallvaror.

 

Idag används snabba metoder för framtagning av prototyper, känsliga delar för utvärdering av dimensioner och ergonomi. Lasermaskiner utför numera flera arbetsmoment vid tillverkning av metalldelar, såsom t.ex. laserskärare vid plåttillverkning. På liknande sätt kan ny produktionsteknik för metalldelar, som laserassisterad svetsning, snabbt generera gjutmodeller direkt från CAD-filer och därmed kringgå det traditionella behovet av verktygsmaskiner. Ny metallformningsteknik kan minska tiden från ursprunglig design till produktion, men det innebär tillämpningsrelaterade utmaningar.

Alla dessa framsteg innebär utmaningar gällande smörjning och därför är det viktigt att välja rätt oljeleverantör. Castrol har expertis på alla användningsområden inom tillverkningskedjan – från skärning och slipning till bearbetning, rengöring, värmebehandling och rostskydd. Våra smörjmedelstekniker kan hjälpa dig att förbättra produktiviteten och nå dina mål.

Våra starka relationer till ledande OEM-tillverkare av verktygsmaskiner inom MTM (Machine Tool Manufacture) har varit till hjälp i vårt arbete med att utveckla ett stort sortiment med godkända smörjmedel som följer maskinspecifikationer och krav.

Med vårt expertkunnande kan vi hjälpa dig att leverera tillförlitlighet, konsekvent kvalitet och ekonomisk konkurrenskraft på en krävande marknad som befinner sig i ständig utveckling.

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för din verksamhet:

Skärning och slipning på alla metaller

Skärning och slipning på alla metaller

Minimalsmörjning (Minimum Quantity Lubrication, MQL)