IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. ANDRA BRANSCHER
  5. ANDRA SEKTORER
  6. KEMIKALIER

KEMIKALIER

Operatör på kemifabrik
Våra lösningar tillgodoser behoven på viktiga områden inom industrin – grundläggande kemikalier eller råvaror, livsvetenskap, specialkemikalier och konsumentprodukter.

 

Våra smörjmedelstekniker förstår kemikaliebranschens utmaningar avseende smörjning, dvs. var godtagbar smörjning behövs trots kolvätens utspädningseffekt – i synnerhet när det används för sammanpressning av råvaror.

 

För mer specialiserad kemisk beständighet (t.ex. mot mycket reaktiva oxidationsmedel och bränslen) mot starka syror eller alkali krävs reaktiva gaser.

Vi är medvetna om att syrgas, klorbaserade oxidationsmedel, organiska och oorganiska oxidationsmedel, koncentrerat väteperoxid, salpetersyra och fotogen kräver låg eller till och med ingen löslighet och kemisk tröghet vid höga temperaturer.

Vår målsättning är att hjälpa dig att klara dessa utmaningar med smörjningslösningar som kan få din verksamhet att fortgå så störningsfritt som möjligt.

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för dina användningsområden:

Gaskompressorer för kolväten

Gaskompressorer för kolväten

Icke-reaktiva smörjmedel

Icke-reaktiva smörjmedel