IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIELL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. ANDRA BRANSCHER

ANDRA BRANSCHER

Castrol Liquid Engineering finns nu tillgänglig i praktiskt taget alla branscher, där den minskar den totala ägandekostnaden och driver på produktiviteten i sektorer från livsmedelstillverkning till metallproduktion.

Flygvy av två operatörer som samtalar

LIQUID ENGINEERING FINNS NU TILLGÄNGLIG FÖR ALLA BRANSCHER

Den dagliga driften av olika industriella sektorer kan vara svår och det är lika viktigt att öka tillförlitligheten och lönsamheten oavsett om din verksamhet rör kemikalier eller kakor.

 

Castrol Liquid Engineering omfattar därför allt från icke-reaktiva smörjmedel för kemikalieindustrin till livsmedelssäkra smörjmedel för produktionslinjeutrustning. Allt detta backas även upp av avancerade analyser som möjliggör förebyggande åtgärder istället för reaktivt underhåll.

 

Vi förstår pressen du står inför för att minska kostnaderna samtidigt som produktiviteten ökar, eftersom vi känner till komplexiteten inom alla branscher. Vi vet att enbart kemikaliebranschen tillverkar fler än 70 000 olika produkter. Vi erkänner även att det innebär en hög belastning, höga temperaturer och krävande kombinationer av ånga, vatten och råmaterial för att tillverka allt från bearbetade träprodukter till raffinerat socker.

 

Så våra smörjmedelstekniker har särskild branscherfarenhet för att rekommendera smörjmedel som förbättrar produktionseffektiviteten inom varje bransch, samtidigt som dina totala ägandekostnader hålls nere och gör det möjligt för dig att uppfylla de allt hårdare miljökraven.