IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. HEM
 2. INDUSTRIAL
 3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
 4. GRUVDRIFT
 5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
 6. DAGBROTT

DAGBROTT

Brunkolsutvinning i dagbrott
Produktivitet och effektivitet är drivande faktorer för lönsamhet inom gruvindustrin. Castrols smörjmedelstekniker hjälper dig att hålla din utrustning i trim så att de fungerar effektivt under längre tid.

 

Vi vet precis som du att när man håller gruvutrustningen skyddad, förlänger utrustningens livslängd och utökar underhållsintervallen kan det ha stor inverkan på gruvans lönsamhet.

Vi har specialprodukter för släp- och grävskopor som har specialutvecklats för att förbättra gruvdriften genom att hjälpa till att minska bränsleförbrukningen och risken för mekaniska fel. Vår globala räckvidd säkerställer att ett tillförlitligt lager alltid finns till hands.

SLÄPGRÄVMASKIN

SLÄPGRÄVMASKIN

 

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för de olika smörjningspunkterna på dina släpgrävmaskiner.

Smörjmedel för öppna kuggväxlar

 

 • Smörjmedel som ger exceptionellt bibehållande av oljefilmen på exponerade kuggar vid lägre hastigheter
 • Kraftfulla vidhäftande egenskaper som skyddar mot avflagning – en utmaning även vid lägre hastigheter, oavsett om kuggarna löper lodrätt eller vågrätt
 • Goda pumpningsmöjligheter och beständigt mot igensättning
 • Beständigt mot damm som kan bilda slipmedel

Smörjfett för lager

 

 • Temperaturtolerans – glidlager kan behöva arbeta i låga temperaturer eller till och med under arktiska förhållanden. För vissa användningsområden måste lagerfetter motstå höga temperaturer utan att förlora smörjförmågan
 • Fetter måste skydda mot korrosion
 • Hög belastning och extremt tryck kan leda till att fetter blir ”urkramade” och förlorar smörjförmågan

Smörjmedel för drivlinor

 

 • Fungerar väl i gruvdrift där maximal livslängd måste uppnås i drivlinorna trots svåra driftsförhållanden
 • Kräver ett smörjmedel som ger starka vidhäftnings- och filmbildande egenskaper, skydd mot korrosion samt egenskaper som motverkar slitage
 • Miljömässigt lämpligt smörjmedel som är fritt från många ekologiskt icke önskvärda tillsatser

Motorolja

 

 • Förmåga att smörja under gränsskiktsförhållanden för att förebygga vibrationer och formsättning
 • Extrema vidhäftande egenskaper som motstår urkramning vid kontaktpunkterna och står emot smuts som kan bilda slipmedel
 • Förmåga att bilda en smörjande film som blir stark och fast vid höga temperaturer, samtidigt som den förblir smidig och står emot sprickbildning eller avflagning när den är kall
GRÄVSKOPOR

GRÄVSKOPOR

 

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för de olika smörjningspunkterna på dina grävskopor.

Smörjmedel för öppna kuggväxlar

 

 • Smörjmedel som ger exceptionellt bibehållande av oljefilmen på exponerade kuggar vid lägre hastigheter
 • Kraftfulla vidhäftande egenskaper som skyddar mot avflagning – en utmaning även vid lägre hastigheter, oavsett om kuggarna löper lodrätt eller vågrätt
 • Goda pumpningsmöjligheter och beständigt mot igensättning
 • Beständigt mot damm som kan bilda slipmedel

Smörjmedel för slutna kuggväxlar

 

 • Mycket stora belastningar vid metall mot metall-kontakt kan leda till förlust av oljefilmen, med slitage och skada på kuggarna som resultat
 • Oljan måste ha hög filmstyrka för att upprätthålla ett hållbart skyddsskikt
 • Smörjmedel som kan hantera ett brett drifttemperaturområde, stora tryck- och stötbelastningar
 • Oxidationsbeständighet
 • Smörjmedel måste uppvisa hög demulgeringsförmåga för att förebygga vattenförorenande slambildning

Smörjfett för lager

 

 • Temperaturtolerans – glidlager kan behöva arbeta i låga temperaturer eller till och med under arktiska förhållanden. För vissa användningsområden måste lagerfetter motstå höga temperaturer utan att förlora smörjförmågan
 • Fetter måste skydda mot korrosion
 • Hög belastning och extremt tryck kan leda till att fetter blir ”urkramade” och förlorar smörjförmågan