IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. METALLPRODUKTION
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  6. JÄRN OCH STÅL
  7. SVETSADE RÖR

SVETSADE RÖR

Råmaterialbearbetning
Våra smörjmedelstekniker erbjuder omfattande kunnande kring viktiga tillverkningsprocesser för svetsade rör för att hjälpa dig klara smörjningsutmaningarna.

 

Våra smörjmedelstekniker har omfattande kunskaper om tillverkningsprocesser som är centrala för svetsade rör, t.ex. rullformning, ytbehandling av rör och rörformning. Renlighet, rostskydd och god smörjning har avgörande betydelse, men kan äventyras genom föroreningar från kylsystem via smörjmedel, bakterie- och svamptillväxt och spånackumulering.

 

Hälso- och säkerhetsfrågor samt lagändringar får rörverken att fokusera på att reducera miljöpåverkan från sina tillverkningsprocesser och att tillhandahålla en säker arbetsmiljö.

 

LÄGRE TOTALA TILLVERKNINGSKOSTNADER

  • Övervakning av vätskestabilitet och -tillstånd kan reducera det totala avfallsflödet och förlänga systemlivslängden
  • Kostnaderna för förbrukningsmaterial kan reduceras med kompatibla produkter för vätskor och underhållssmörjmedel

 

Castrols förståelse för tillverkningsindustrin för svetsade rör har gjort det möjligt för våra smörjmedelstekniker att skapa smörjningslösningar för att hjälpa dig förbättra effektivitet, produktkvalitet och -enhetlighet och uppnå kostnadsbesparingar.

Vi erbjuder ett stort sortiment av formnings-, rengörings- och skyddsvätskor liksom ett komplett sortiment av kompatibla högeffektiva smörjfetter, växellåds- och hydrauloljor beständiga mot inträngning av valsningsvätska. Dessa vätskor har utvecklats för att hjälpa dig minska den totala ägandekostnaden genom ökad livslängd för utrustning och komponenter.

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för din drift:

Rörformning och -valsning

 

Rörformning och -valsning

 

Smörjning och avsvalning mellan formningsvalsar och stålband samt rostskydd under drift

Dimensionering

 

Dimensionering

 

Rörkapning till önskad längd

Rengöring

 

Rengöring

 

Reducerar felrisker orsakade av kritiska föroreningar i efterföljande process

Rostskydd

 

Rostskydd

 

Förstärkt rostskydd under mellanlagring eller transport