IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. METALLPRODUKTION
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  6. JÄRN OCH STÅL
  7. RÅMATERIALBEARBETNING

RÅMATERIALBEARBETNING

Råmaterialbearbetning
Castrols smörjmedel kan bidra till smidigare råvarubearbetning
 

Det är viktigt att råmaterial fortsätter att flöda in i masugnen/DRI utan uppehåll. Castrols smörjmedel bidrar till en produktivare drift.

 

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för din drift: