IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. HEM
 2. INDUSTRIAL
 3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
 4. METALLPRODUKTION
 5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
 6. JÄRN OCH STÅL
 7. LJUSBÅGSUGN

LJUSBÅGSUGN

Råmaterialbearbetning
Ljusbågsugnar innebär kostnads- och prestandautmaningar som Castrol kan hjälpa till att åtgärda

 

Utvecklingen av ljusbågsugnar (Electric Arc Furnaces, EAF) är ett spännande tekniskt och omvälvande framsteg inom stålproduktion, men medför nya utmaningar vad gäller kostnad och prestanda. Våra smörjmedelstekniker har utvecklat produkter och tjänster för att hjälpa dig hantera detta.

 

Castrols smörjningslösningar och tjänster är framtagna för att hjälpa dig med en smidig och effektiv drift genom att:

 • Eliminera fel på lastnings- och tappningskranar
 • Förebygga svängvalvslagerfel
 • Eliminera rullagerfel i master
 • Installera smörjningssystem för svängvalvslager som tillsätter rätt mängd fett vid rätt tidpunkt
 • Rekommendera produkter och tjänster för att förbättra prestandan
 • Tillhandahålla brandhärdiga hydraulvätskor för att minska brandrisken
 • Öka drifttiden genom att minska antalet underhållstimmar och behovet av maskinreparationer
 • Undvika fel och kostbara driftstopp på maskiner och delar
Ljusbågsugn
Ugnar

Rekommenderade produkter

Återvinningssystem för heta avgaser