IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. METALLPRODUKTION
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  6. JÄRN OCH STÅL
  7. STRÄNGGJUTNING

STRÄNGGJUTNING

Råmaterialbearbetning
Kontinuerliga maskiner spelar en viktig roll inom den moderna stålproduktionen. Castrol kan hjälpa dig att säkerställa produktionsnivåerna.
 

Dagens stålproduktion är starkt beroende av kontinuerliga maskiner. Castrols ingenjörer har åtagit sig att hjälpa dig att upprätthålla produktionsnivåer och minska den totala ägandekostnaden.


Vi förstår de extrema driftsförhållandena för din maskinutrustning med tung belastning, stötbelastning, kontinuerlig drift, besvärliga föroreningar och höga temperaturer. Vi tillämpar vår kunskap och insikt inom stränggjutning för att identifiera hur Castrols lösningar kan ge fördelar i dina användningsområden. Vårt mål är att hjälpa dig att öka drifttiden, sänka underhålls- och produktionskostnaderna och erfara problemfri drift.

Att öka tiden mellan segmentombyggnader är ett viktigt mål i kontinuerliga stränggjutningsverk. De flesta tillverkare har ett riktmål för stränggjutningssegmentet på mer än två år. Det är vårt mål att bidra så att rullagren håller under hela den här tiden.

Frekventa fel som kräver att man måste ta ut växellådor kostar produktionstid och ökar arbets- och utrustningskostnaderna. Våra lösningar kan hjälpa till genom att förlänga livslängden på växeltillämpningarna.

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för dina verksamheter:

Stränggjutning

Rekommenderade produkter

Gjutsegment/riktverk

Rekommenderade produkter