IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. METALLPRODUKTION
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  6. JÄRN OCH STÅL
  7. KALLVALSVERK

KALLVALSVERK

Råmaterialbearbetning
Våra smörjmedelstekniker kombinerar erfarenhet av vätskor för metallbearbetning med expertkunnande inom stålindustrin för driftsförbättringar i kallvalsverk

Våra smörjmedelstekniker kombinerar erfarenhet av vätskor för metallbearbetning med expertkunnande inom stålindustrin för driftsförbättringar i kallvalsverk

Det är i kallvalsverket som värde tillförs ståltillverkningsprocessen. Våra smörjmedelstekniker har utnyttjat process- och tillämpningskunnande för att hjälpa dig klara de utmaningar som kallvalsverket innebär.

Vi förstår behovet av att kunna förbättra produktiviteten och reducera underhållsstoppen genom att öka livslängden för kritiska lager i kallvalsverket, minska förbrukningen av smörjfett och cirkulationsoljor på arbets- och stödvalsar och öka spindelkopplingars livslängd

Trycket ökar på att klara såväl hälso- och säkerhetsproblem som förändringar i lagstiftningen genom att minska miljöpåverkan från stålverkets tillverkningsprocesser och säkerställa en säker arbetsmiljö för de anställda.

AVANCERADE PROCESSVÄTSKOR SOM REDUCERAR TILLVERKNINGSKOSTNADERNA UTAN ATT GE AVKALL PÅ KVALITETEN

 

Vårt omfattande produktsortiment bidrar till att värde tillförs i driften av kallvalsverket. Vi har marknadens bästa syntetiska vätsketeknik för kallvalsningstillämpningar, levererar fördelarna med rak olja och emulsioner och övervinner utmaningarna som respektive produkt medför. Syntettekniken reducerar förbrukningen av kylmedel och spillvolymerna och ger stabilare driftsförhållanden, förbättrad ytkvalitet och en bättre driftsmiljö.

Våra härdningsvätskor är utvecklade för att ge utmärkt rengöringsförmåga och korrosionsskydd vid lätt kallvalsning eller valsning efter glödgning av slutprodukter med hög ytkvalitet. Våra rostskyddsmedel har utvecklats för att skydda och ge slutprodukterna i kallvalsverket en jämn produktkvalitet.

Castrols goda relationer med ledande OEM-tillverkare har bidragit till utvecklingen av vårt omfattande sortiment av godkända smörjmedelslösningar som uppfyller maskinspecifikationer och krav i kallvalsverk. Genom minskade omkostnader för underhåll bidrar våra lösningar till att sänka kallvalsverkets totala produktionskostnader. Produktivitetsökningar kombineras med bättre anpassning till miljökraven.

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för din drift: