IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. HEM
 2. INDUSTRIAL
 3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
 4. METALLPRODUKTION
 5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
 6. JÄRN OCH STÅL
 7. MASUGN

MASUGN

Råmaterialbearbetning
Fokuserade smörjningsexperter hjälper dig att få dina masugnar att leverera mer.
 

Förlorad produktion i smältverk kan aldrig återvinnas. Optimering av tider mellan tappningarna förbättrar utbytet och bidrar till en kostnadseffektivare verksamhet. På Castrol har vi fokuserat vår smörjningsexpertis på varje del av tillverkningsprocessen för att hjälpa dig med att:

 • förbättra din produktivitet
 • minska antalet maskinfel
 • förbättra maskinprestandan
 • reducera de övergripande underhållskostnaderna

Castrols experter inser vikten av masugnen och de utmaningar din verksamhet står inför – med höga till extrema temperaturer, måttliga till höga växel- och lagerbelastningar i smutsiga och dammiga miljöer.

Vi kan hjälpa dig att möta dessa utmaningar genom att rekommendera produkter som uppfyller dina specifika behov – vare sig det gäller gastag, lufthanteringsfläktar eller traverser. Support från våra smörjmedelstekniker, om hur produkterna används bäst, kan hjälpa dig att åstadkomma högre effektivitet och driftsäkerhet.

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för din drift: