IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. METALLPRODUKTION
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  6. JÄRN OCH STÅL
  7. ENKEL SYRGASUGN

ENKEL SYRGASUGN

Råmaterialbearbetning
Enkel syrgasbaserad ståltillverkning kräver mycket smörjning på ett flertal smörjningspunkter

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för din drift:  

Skrotupplagskranar och löpvagnsbryggor, lastare, kranar och skopor
Ugnar
Återvinningssystem för heta avgaser