IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIELL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. MASKINTILLVERKNING
  5. UTBUD OCH TJÄNSTER

UTBUD OCH TJÄNSTER

Tjänster
Med vårt erbjudande av effektivitetsskapande tjänster hjälper vi dig att behålla konkurrenskraften i en allt mer komplex miljö.
 

Castrols tjänster är utvecklade för att hjälpa till att hålla igång driften och utrustningen på effektivt och hållbart sätt. Använd de nedanstående länkarna för att ta reda mer om våra tjänster för maskintillverkare och hur de kan anpassas efter dina behov.