IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIELL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. MASKINTILLVERKNING
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  6. KUGGHJUL

KUGGHJUL

Självhämmande växlar
Vi förstår utmaningarna i tillverkningsprocesser för växlar och tillhandahåller lösningar och tjänster för att hjälpa till att minska kostnaderna och öka produktiviteten

 

Den snabba förändringstakten på växellådsmarknaden skapar nya krav på processer för kuggtillverkning. Castrols smörjmedelstekniker förstår de utmaningar du ställs inför för att kunna förbli konkurrenskraftig.

Vi har djupgående erfarenhet av användningsområden i hela processkedjan, inklusive moment som kapning och slipning. Våra starka relationer med tillverkare av märkesutrustning (Original Equipment Manufacturer, OEM) och verktygstillverkare (Machine Tool Manufacturing, MTM) innebär att vi är väl rustade för att hjälpa dig uppfylla aktuella maskinspecifikationer och krav.

Vi vet att ökande kostnader och driftstopp kan vara hinder för framgång och har utvecklat lösningar som bidrar till både effektivisering och kvalitetsförbättring. Våra tekniker spelar en mycket viktig roll när det gäller att hjälpa dig uppfylla de höga kraven på ytkvalitet, toleranser och renlighet när du står inför föränderliga kundbehov och regelverk.

Våra produkter är kompatibla med ett mångsidigt urval av materialtyper och legeringar och våra experter kan hjälpa dig att välja de lämpligaste metallbearbetningsvätskorna och rengöringsmedlen för att hålla dina tillverkningsprocesser av drivhjul konkurrenskraftiga och effektiva.

Kugghjulstillverkning

 

Kuggtillverkning omfattar olika arbetsoperationer på järnlegeringar och även metallurgin måste beaktas. Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för dessa processteg:

Formande

Formande

 

Lösningar för olika formande arbetsmoment på järnhaltiga delar, t.ex. planetbärare och kamaxeljusteringar.