IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIELL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. MASKINTILLVERKNING
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  6. LAGER

LAGER

Närbild på ett lager
HÖGPRESTERANDE METALLBEARBETNINGSVÄTSKOR, RENGÖRINGSMEDEL, ROSTSKYDDSMEDEL OCH SMÖRJFETTER KAN HJÄLPA DIG ATT MINSKA KOSTNADERNA OCH ÖKA PRODUKTIVITETEN I TILLVERKNINGSPROCESSER

 

Castrols smörjmedelstekniker har många års erfarenhet från arbete med tillverkningsindustrin. Vi är medvetna om de ständigt förändrade utmaningarna i denna snabbrörliga sektor och de krav som ställs på processer för lagertillverkning. Vi förstår vilken press du arbetar under, med avseende på att minska kostnaderna och samtidigt öka produktiviteten för att kunna förbli konkurrenskraftig.

Detta sporrar våra smörjmedelstekniker till att utveckla flexibla smörjmedelslösningar, tjänster, utbildning och rådgivning för att hjälpa dig att minska stilleståndstiderna och öka effektiviteten i lagertillverkningen.

Starka relationer med ursprungstillverkare (Original Equipment Manufacturer, OEM) och verktygstillverkare (Machine Tool Manufacturing, MTM) gör att vi är välinformerade om utvecklingen i branschen, och kan utforma lösningar som uppfyller de senaste kraven.

Våra experter hjälper dig att välja de lämpligaste metallbearbetningsvätskorna och rengöringsmedlen för att bibehålla verksamhetens konkurrenskraft och uppfylla bransch- och lagkrav.

Lager

 

Tillverkning av lager omfattar olika arbetsmoment på järnlegeringar och måste även ta hänsyn till metallurgin.

Ringar

Mjuk bearbetning

 

Lösningar för inledande skärning, t.ex. svarvning, sågning och mjuk slipning.

Rengöring före härdning

 

Vattenlösliga tvättvätskor som bidrar till minskat antal fel på grund av smutspartiklar i härdningsprocessen.

Värmebehandling

 

Lösningar för härdning av ringar.

Rengöring efter härdning

 

Minskar antalet fel orsakade av alltför hög kontaminering av härdolja i finbearbetningen

Finbearbetning

 

Lösningar för avslutande bearbetning, t.ex. slipning, polering och hening.

Slutrengöring

 

Uppfyller nödvändiga renlighetsnivåer och tillför temporärt rostskydd före montering.

Rostskydd och undanträngning av vatten

 

Förstärkt rostskydd under mellanlagring eller transport.

Rullar och kulor

Rullar och kulor

 

Tillverkning av kulor och rullar omfattar olika arbetsmoment och våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter:

Rengöring före härdning

 

Minskar antalet fel som orsakas av smutspartiklar i härdningsprocessen.

Värmebehandling

 

Lösningar för härdning av kulor och rullar.

Hård slipning

 

Slipningsarbete efter härdningsprocessen.

Rengöring mellan processer

 

Minskar antalet fel som orsakas av smutspartiklar i finbearbetningen.

Finslipning

 

Process för finslipning och läppning.

Slutrengöring

 

Uppfyller nödvändiga renlighetsnivåer och tillför temporärt rostskydd före montering.

Rostskydd och undanträngning av vatten

 

Förstärkt rostskydd under mellanlagring eller transport.

Korgar

Korgar

 

Tillverkning av korgar omfattar olika arbetsmoment och våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter:

Grov bearbetning

 

Lösningar för inledande bearbetning, t.ex. sågning och svarvning.

Formande

 

Lösningar för arbetsmoment som klippning.

Rengöring före härdning

 

Minskar antalet fel som orsakas av smutspartiklar i härdningsprocessen.

Värmebehandling

 

Lösningar för härdning av ringar.

Rengöring efter härdning

 

Minskar antalet fel orsakade av alltför hög kontaminering av härdolja i finbearbetningen.

Finbearbetning

 

Avslutande bearbetning, t.ex. slipning, polering och hening.

Slutrengöring

 

Uppfyller nödvändiga renlighetsnivåer och tillför temporärt rostskydd före montering.

Rostskydd och undanträngning av vatten

 

Förstärkt rostskydd under mellanlagring eller transport.

Montering

Montering

 

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för din monteringsprocess:

Slutrengöring

 

Uppfyller nödvändiga renlighetsnivåer och tillför temporärt rostskydd före montering

Rostskydd

 

Lösningar för förstärkt skydd mot rost under mellanlagring eller transport

För hög belastning 

Hög prestanda

Allround

Extrema miljöer