IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIELL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. MASKINTILLVERKNING
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Castrol-tekniker i samtal med en kund
Våra smörjmedelstekniker finns på plats för rådgivning och delar med sig av bästa praxis till teknik-, konstruktions-, drifts- och inköpsteam för att hitta den lämpligaste smörjningslösningen.

 

Med hjälp av djupgående kunskaper om maskinindustrin har våra smörjmedelstekniker utvecklat ett heltäckande sortiment med lösningar som var och en har skapats kring de specifika behoven hos olika maskintillverkningsprocesser.