IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. FORDONSTILLVERKNING
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  6. PRESSNING OCH KAROSSER

PRESSNING OCH KAROSSER

Arbetare inspekterar en bilkaross
EXPERTLÖSNINGAR SOM HJÄLPER TILL ATT GÖRA PRODUKTIONEN I PRESSNINGSVERKSTADEN MER PROBLEMFRI, MINSKA DRIFTSTOPPSTIDEN OCH FÖRBÄTTRA KOSTNADSSTYRNINGEN UNDER ALLT MER KRÄVANDE FÖRHÅLLANDEN.

Castrols smörjmedelstekniker utvecklar och levererar lösningar som hjälper till att förbättra processeffektiviteten i din pressningsverkstad.

Vi vet att du måste förbli tillräckligt flexibel för att klara behoven av processändringar om du ska kunna producera det ökande antalet modellvarianter som marknaden kräver. Vi inser också att viktminskning och ökad krocksäkerhet är viktiga mål samt att bearbetning av delar tillverkade av höghållfast stål kan skapa utmaningar för prestanda och verktygens hållbarhet.

I syfte att hjälpa dig att anta dessa utmaningar kombinerar vi klassledande produkter och avancerad teknisk support med starka relationer till ledande tillverkare av maskinverktyg och OEM-tillverkare inom fordonsindustrin för att skapa lösningar som uppfyller dina specifikationer och krav. Detta kan hjälpa dig att maximera effektiviteten genom att minimera stilleståndstider såväl som omarbete, spill och underhåll.

Våra lösningar är också utvecklade för att hjälpa dig att minska din miljöpåverkan. Bättre alternativ för avfallsminskning och kemisk återvinning hjälper dig att uppfylla normer och kostnadsmål samt förbättra processeffektiviteten.

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för pressning och karosser:

Typ av drift

Korrosionsskydd och smörjning som tillämpas i stålverket

Korrosionsskydd och smörjning som tillämpas i stålverket

Lösningar för att skydda stålet och zinkbeläggningen mot korrosion under transport och förvaring samt tillhandahållande av förbättrad smörjning för deformationsprocessen.

Rekommenderade produkter

Rull- och plåttvätt

Rull- och plåttvätt

Lösningar för avlägsnande av partikelkontaminering från förbehandling och homogenisering av oljebeläggningen.

Rekommenderade produkter

Metallformande arbetsmoment

Metallformande arbetsmoment

Lösningar som är särskilt utvecklade för pressningsverkstäder.

Rekommenderade produkter

Rostskydd

Rostskydd

Lösningar för att skydda stål och zinkbeläggning mot korrosion under transport och förvaring av monteringsklara satser (CD).

Rekommenderade produkter

Underhållande smörjning

Underhållande smörjning

Ett heltäckande sortiment av smörjmedel och smörjfetter för flera olika användningsområden.

Rekommenderad produkt