IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. FORDONSTILLVERKNING
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  6. MOTORER OCH VÄXELLÅDOR
  7. VÄXELLÅDOR

VÄXELLÅDOR

Car body and engine transmission marriage in car factory --- Image by © Monty Rakusen/cultura/Corbis
Smörjningslösningar utvecklade för att hjälpa dig generera hög effektivitet i växellådstillverkning med höga kvalitetskrav
 

Växellådstekniken utvecklas snabbt och Castrol är fast besluten på att hålla takten. När allt mindre komponenter tillverkas med allt snävare toleranser och högre kvalitet i samma produktionsanläggningar kan våra smörjmedelstekniker erbjuda lösningar som är utvecklade för att hjälpa dig att prestera på toppnivå oavsett var och när du arbetar.

Castrols smörjmedelstekniker erbjuder expertis som är till hjälp i växellådstillverkningen och ökar produktkvaliteten, produktiviteten och prestationerna inom hälsa, säkerhet och miljö (HSE).

Våra specialister kan skräddarsy lösningar exakt efter dina behov tack vare sina omfattande kunskaper om förhållanden och samband mellan komponenter, verktyg och vätskor för metallbearbetning.

Vi vet hur viktigt det är att nå konsekventa resultat vid olika arbetsplatser i världen, och det är därför vi tillhandahåller konsekvent, tillförlitlig och betrodd vägledning om implementering av processförbättringar enligt bästa praxis.

HSE-kraven kan variera och därför säkerställer våra smörjmedelstekniker att produkter och lösningar uppfyller bestämmelserna och medverkar till minskad miljöpåverkan.

Hydraulsystem

Hydraulsystem

 

Tillverkning av växellådsutrustning, t.ex. oljepumpar, ventilhus och kopplingar, omfattar olika arbetsmoment där man även tar hänsyn till metallurgi. Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för din verksamhet:

Formande

Grov maskinbearbetning

 

Lösningar för inledande bearbetning efter smide eller gjutning, t.ex. svarvning, håltagning, borrning och gängning.

Rengöring mellan processer

 

Minska efterföljande processfel orsakade av partiklar från föregående bearbetning

Fin maskinbearbetning

 

Lösningar för avslutande bearbetning, inklusive fräsning, borrning, håltagning, gängning och hening.

Slutrengöring

 

Uppfyller nödvändiga renlighetsnivåer och tillför temporärt rostskydd under förvaring eller transport före montering

Rostskydd

 

Förstärkt rostskydd under mellanlagring eller transport.

Hölje

Hölje

 

Tillverkning av växellådshus, omvandlarhus, konor (bakhjulsdrift) och sidokåpor (kedjekåpor) omfattar olika arbetsmoment på aluminiumlegeringar. Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för din verksamhet:

Grov maskinbearbetning

 

Lösningar för inledande bearbetning efter gjutning, t.ex. fräsning, borrning och svarvning.

Rengöring mellan processer

 

Minska efterföljande processfel orsakade av partiklar från föregående bearbetning

Fin maskinbearbetning

 

Lösningar för slutligt skärarbete, inklusive håltagning, gängning och fräsning med hög hastighet.

Slutrengöring

 

Uppfyller nödvändiga renlighetsnivåer och tillför temporärt rostskydd under förvaring eller transport före montering.

Kuggaxlar

Kuggaxlar

 

Tillverkning av kugghjul, drev och axlar omfattar olika arbetsmoment på järnlegeringar. Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för din verksamhet:

Formande

 

Lösningar för olika formande arbetsmoment på järnhaltiga delar, såsom planetbärare och kamaxeljusteringar.

Grov maskinbearbetning

 

Lösningar för inledande bearbetning efter gjutning, t.ex. fräsning, borrning och svarvning.

Rengöring mellan processer

 

Minska efterföljande processfel orsakade av partiklar från tidigare bearbetning

Värmebehandling

 

Lösningar för härdning av olika järnhaltiga delar.

Fin maskinbearbetning

 

Lösningar för slutligt slipnings- och heningsarbete

Slutrengöring

 

Uppfyller nödvändiga renlighetsnivåer och tillför temporärt rostskydd under förvaring eller transport före montering.

Rostskydd

 

Förstärkt rostskydd under mellanlagring eller transport.

Underhållssmörjmedel

Underhållssmörjmedel

 

Ett heltäckande sortiment av smörjmedel och smörjfetter för flera olika tillämpningar.

Växellådsoljor

Hydrauloljor 

Gejdoljor

Kompressoroljor

Spindeloljor

Universalsmörjfett med hög prestanda

Universalsmörjfett

Spindelfett