IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. FORDONSTILLVERKNING
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  6. MOTORER OCH VÄXELLÅDOR

MOTORER OCH VÄXELLÅDOR

Motormontering
VÅRA SPECIALISTLÖSNINGAR HJÄLPER TILLVERKARE AV MOTORER OCH VÄXELLÅDOR ATT FÖRBÄTTRA YTKVALITETEN, TOLERANSERNA OCH RENLIGHETSNIVÅERNA FÖR HÖGRE EFFEKTIVITET I HELA PRODUKTIONEN.

Castrol vet att industrikraven har ökat och att det krävs lösningar med hög kvalitet för att förbättra ytkvalitet, toleranser och renlighetsnivåer. Detta måste ske samtidigt som man möter verksamhetens krav på kostnadsstyrning, effektivisering och uppfyllande av miljömål som minskat koldioxidutsläpp.

 

Vi vill ge vårt bidrag till din verksamhets framgångar och därför utvecklar och levererar våra smörjmedelstekniker produkter och tjänster avsedda för att öka produktiviteten, uppfylla de normer du upprättar och efterleva HSE-reglerna för hälsa, säkerhet och miljö.

 

Castrol har fokus på lösningar för fordonstillverkning, vilket innebär ett stort urval av metallbearbetningsvätskor för hela tillverkningsprocessen, inklusive kapning och slipning, formande bearbetning, rengöring, värmebehandling och rostskydd.

 

Castrol levererar smörjmedel för olika användningsområden inom fordonsindustrin som bidrar till att öka produktiviteten med hjälp av produktteknik och tjänster. Dessa smörjmedel hjälper till att hålla maskinverktyg såväl som annan utrustning i toppskick.

 

Våra specialister arbetar hårt för att hjälpa dig att förbli konkurrenskraftig i takt med industrins utveckling.