IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. FORDONSTILLVERKNING
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  6. KOMPONENTTILLVERKNING OCH SMÖRJNING
  7. FABRIKSFYLLNING AV KOMPONENTER

FABRIKSFYLLNING AV KOMPONENTER

Car assembly worker in car factory --- Image by © Monty Rakusen/cultura/Corbis
Expertlösningar som hjälper dig att uppnå tillförlitlighet, konsekvent kvalitet och konkurrenskraft på fordonsmarknaden

 

Castrols smörjmedelstekniker inser att fordonsindustrin ständigt förändras och att komponenttillverkarna söker efter lösningar som säkerställer problemfri smörjning på lång sikt.

Vi är också medvetna om de högre kraven med nya tillämpningar, nya material och striktare förhållanden och miljöregler som man måste ta hänsyn till.

Våra kunskaper om fordonsindustrin har byggts upp under många år och det är därför som vi anser oss stå i det främsta ledet när det gäller att samarbeta med organisationer för att utveckla produkter som uppfyller deras aktuella och framtida behov. Smörjmedlen spelar en allt viktigare roll för fordonens vägegenskaper och Castrol tillhandahåller expertis inom drivknutsfetter och ett stort urval av användningsområden i bilen som är utvecklade för livstids smörjning.

Vår expertis menar att smörjfetter för drivknutar måste tillhandahålla låg friktion och skydda mot slitage under drivknutarnas hela livslängd, och det är därför vi utvecklar produkter som fungerar under svåra förhållanden, i tillämpningar med varierande temperaturer. Våra produkter är dessutom utvecklade för att vara kompatibla med elastomerer och plaster, såväl som för att tillhandahålla miljömässiga fördelar.

Rådfråga våra smörjmedelstekniker. Vi kommer att hjälpa dig att leverera tillförlitlighet, konsekvent kvalitet och ekonomisk konkurrenskraft på en marknad som ständigt förändras.

Drivlinor

Drivlinor

 

Castrol tillhandahåller produkter för de olika komponenter som ingår i drivlinan. Dessa är utvecklade för livstids smörjning och ger inget ”stick-slip”, minimalt slitage, låg ljudvolym, effektivitet samt kompatibilitet med elastomerer. Följande produkter rekommenderas av våra smörjmedelstekniker:

Kopplingslager och splines

Kopplingscylinder

Pedalhus

Växelspak

Kardanknut

Drivknut

Drivknut

 

Castrol tillhandahåller smörjfetter för drivknutar och ett brett sortiment för användningsområden i bilen utvecklade för livstids smörjning. Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter:

Fasta, inåtgående leder och kardan

Fasta, inåtgående leder, kardanaxlar, tripod-leder och kardanknutar

Karossdelar

Karossdelar

 

Castrol tillhandahåller produkter för olika komponenter i karossdelar som är kompatibla med olika materialtyper. De har goda egenskaper avseende låg temperatur och dämpning och skyddar låsmekanismer mot korrosion, fukt och smuts. Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter:

Dörrstängningsarmar

Dörrgångjärn

Dörrlås/reglar

Leder och drivhjul i backspeglar (utvändiga och invändiga)

Stolsskenor

Bilbältesindragare

Soltakssystem

Fönstermekanismer

Fönsterhiss

Styrleder

Rattstänger

Monteringspasta

Bromssystem

Bromssystem

 

Castrol tillhandahåller produkter för olika komponenter som används i ABS-system. Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter:

ABS-lager