IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. FORDONSTILLVERKNING
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  6. KOMPONENTTILLVERKNING OCH SMÖRJNING

KOMPONENTTILLVERKNING OCH SMÖRJNING

Car parts handled by robots in car factory --- Image by © Monty Rakusen/cultura/Corbis
När vi talar om komponenttillverkning inser Castrol att ett ökat tryck från marknaden medför olika kostnadsmässiga och operativa utmaningar. De höga standarder du strävar efter innebär dessutom enorma krav på dina användningsområden.
 

Vi är också medvetna om att nya användningsområden, material, föränderliga förhållanden och miljöfrågor skapar ökande krav på dina tillämpningar vad gäller fabriksfyllning.

Våra smörjmedelstekniker kan tillhandahålla produkter och expertråd som medför högre tillförlitlighet och stabil kvalitet oavsett vilka utmaningar du ställs inför.