IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. FORDONSTILLVERKNING
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  6. MONTERINGS- OCH LACKERINGSVERKSTAD

MONTERINGS- OCH LACKERINGSVERKSTAD

Monterings- och lackeringsverkstad
VÅRA SMÖRJMEDELSTEKNIKER UTVECKLAR SMÖRJMEDEL SOM HJÄLPER TILL ATT HÅLLA UTRUSTNING I GOTT SKICK MED KEDJEOLJOR SOM SÄKERSTÄLLER FÄRGKOMPATIBILITET OCH MINSKAR RISKEN FÖR ”FISKÖGON” OCH OMARBETE.

 

Vi är medvetna om att monterings- och lackeringsverkstäderna är ytterst viktiga för en fordonsfabrik, hur de inverkar på genomströmningen i produktionen och kvaliteten på de slutprodukter som levereras till kunder.

 

Vi satsar hårt på att tillhandahålla rådgivning och globala lösningar som är till fördel för dina processer och din effektivitet. Med hjälp av klassledande produkter, omfattande expertis inom smörjning och lång erfarenhet inom smörjmedel strävar vi efter bästa möjliga effektivitet genom att maximera driftstiden till minimala kostnader.

 

Vi har ett nära samarbete med färgleverantörer och kedjetillverkare och kan erbjuda globalt konsekvent kvalitet med överföring av bästa praxis mellan era produktionsanläggningar.

 

Vi kommer att samarbeta med dig för att skräddarsy lösningar utifrån dina unika behov, där vi kommer att utnyttja senaste teknik och kombinera den med de traditionella metoder som Castrol är känt för.

Löpande band

LÖPANDE BAND

 

Castrols smörjmedelstekniker vet att transportörkedjor och deras växellådor är monteringslinjens mest kritiska tillämpning och att en av de viktigaste faktorerna för fabrikens effektivitet är stilleståndstider.

 

Fabriksledningen prioriterar mycket högt att minimera stilleståndstider och reparationsunderhåll och det är därför som våra smörjmedelstekniker rekommenderar att man använder smörjscheman och proaktiv övervakning av maskinstatus i kombination med rätt smörjmedel för att maximera driftstiden.

 

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för ditt löpande band:

REKOMMENDERADE PRODUKTER

Lackeringsverkstad

LACKERINGSVERKSTAD

 

Castrols smörjmedelstekniker har utvecklat specifika smörjmedel för att hjälpa till att åtgärda de problem som produktionsledningen i en lackeringsverkstad kan ställas inför.

Vi vet att alla smörjmedel som används måste vara kompatibla med lackvätskorna, eftersom det i annat fall kan hända att lacken inte fäster ordentligt på metallytorna. Detta kan i sin tur leda till förlorad produktion och att fordonen måste lackeras på nytt.

 

Våra experter är medvetna om att detta problem måste åtgärdas innan ett smörjmedel används för någon tillämpning i lackeringsverkstaden. Dessutom kräver OEM-tillverkare att produkterna genomgår formell utprovning i fabriken såväl som en verifieringsprocedur innan de tas i bruk.


Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för din lackeringsverkstad:

 

 

REKOMMENDERADE PRODUKTER