IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. FORDONSTILLVERKNING
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Tekniker
Teknisk rådgivning och support från våra smörjmedelstekniker hjälper dig att uppfylla behoven av smörjning inom fordonstillverkning och därmed öka produktiviteten och effektiviteten i ditt arbete med att uppfylla kraven för hälsa, säkerhet och miljö.

Med våra djupgående kunskaper om fordonsindustrin har våra smörjmedelstekniker utvecklat ett unikt sortiment med lösningar som var och en uppfyller specifika behov inom de olika processerna i fordonstillverkning.