IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. FLYGTILLVERKNING OCH -UNDERHÅLL
  5. UTBUD OCH TJÄNSTER

UTBUD OCH TJÄNSTER

Tjänster

Ett utbud av effektivitetshöjande tjänster som är utvecklade för att hjälpa dig att upprätthålla konkurrenskraften 

Castrol erbjuder ett sortiment av tjänster för att hjälpa till att hålla igång driften och utrustningen på ett effektivt och hållbart sätt. Ta reda på mer om våra tjänster för flygindustrin och hur de kan anpassas efter dina behov.

Castrol SystemCare omfattar:

 

  • Unik hantering av klassledande maskinbearbetningsvätskor från Castrol
  • Prestationsnivåer till fast kostnad eller kostnad per enhet
  • Proaktivt vätskeunderhåll
  • Hälsa, säkerhet och miljö för att säkerställa att verksamhet och personal arbetar i en säker miljö
  • Kontinuerlig övervakning för snabba proaktiva systemkorrigeringar som hindrar störningar

Plus kontinuerliga utvärderingar av prestanda för alla Castrols metallbearbetningsvätskor via övervakning med realtidssystemet Castrol SystemRT.
Kontakta oss om du behöver mer information om Castrol SystemCare eller vill diskutera tjänsten med en av våra experter.