IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. FLYGTILLVERKNING OCH -UNDERHÅLL
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  6. RYMDTEKNIK

RYMDTEKNIK

Satellit i rymden

produkter och tjänster utvecklade för att klara de utmaningar de ställs inför i vakuummiljöer

Tack vare mer än 35 års erfarenhet av att leverera lösningar till rymdteknikföretagen är Castrols smörjmedelstekniker väl lämpade för att klara de utmaningar som gäller i vakuummiljö.

Vi vet att din utrustning måste fungera i flyktiga förhållanden och att tillämpningsprestanda är livsviktigt när man ställs inför avdunstande viktminskning vid höga temperaturer, ångtryck och/eller låga temperaturer.

Våra produkter har använts framgångsrikt i många bemannade och obemannade rymdfärder i omloppsbana kring jorden såväl som till månen och Mars. Castrols Brayco-sortiment av smörjmedel med lågt frigörande av gas och låg flyktighet har visat sig förbättra funktioner i utrustningen genom att nästan helt eliminera frigörande av smörjmedelsgas och kraftigt minska bildandet av partiklar och kemiska reaktioner. Våra smörjmedel med perfluorpolyeter (PFPE) passar utmärkt för miljöer och användningsområden som vakuum, renrum och reaktiva kemikalier (t.ex. syrgas). De är LOX/GOX-kompatibla, uppvisar stor motståndskraft mot de flesta kemikalier, syror och baser och är inte lösliga i användningsområden med jet- och raketbränslen.

Oavsett vilka krav du har på vakuumområdet kan vi hjälpa dig att hitta rätt lösning och erbjuda tjänster och utbildning som uppfyller dina specifika behov.
Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för olika arbetsmoment:

Specialoljor
Specialfetter enligt militära specifikationer
Specialutvecklade tvättvätskor och lösningsmedel