IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. FLYGTILLVERKNING OCH -UNDERHÅLL
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  6. KOMPONENTER

KOMPONENTER

Tekniker arbetar på en flygplanskomponent

Expertrådgivning om produkter som hjälper dig att öka komponenternas tillförlitlighet

I takt med att flygindustrin utvecklas fokuserar företagen på viktiga målsättningar som minskning av total vikt, bränsleförbrukning, buller och utsläpp för att minska produkternas miljöpåverkan och uppfylla strikta regler för hälsa, säkerhet och miljö (HSE).

Genom att använda lättare material som kompositer och hårdare material som titanlegeringar, ger komponenttillverkningen ett värdefullt bidrag till detta mål. Skärvätsketryck på mer än 200 bar vid maskinbearbetning av höglegerade stål, Inconel eller titanlegeringar bidrar till förbättrad produktivitet och effektivitet i bearbetningsprocessen.

Det är därför som våra smörjmedelstekniker har utvecklat ett heltäckande sortiment med högpresterande metallbearbetningsprodukter, rengörings- och rostskyddsmedel som hjälper dig att uppfylla kraven på en modern produktionsprocess.

Tack vare starka relationer med ledande OEM-tillverkare av verktygsmaskiner kan våra experter erbjuda utmärkt rådgivning om hur våra produkter kan hjälpa dig att uppnå tillförlitlighet och ekonomisk konkurrenskraft inom den ständigt föränderliga komponentsektorn.

Komponenter

 

Tillverkning av komponenter som fästelement, broms- och landningssystem, givare, växellådor, kraftelektronik och hydraulik, metall- och kompositkomponenter omfattar många olika arbetsmoment.  Våra experter rekommenderar ett urval av produkter:

Skärande bearbetning och slipning på alla metaller

Skärande bearbetning och slipning på alla metaller

Minimalsmörjning (Minimum Quantity Lubrication, MQL)