IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. FLYGTILLVERKNING OCH -UNDERHÅLL
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  6. MONTERING

MONTERING

Tekniker monterar ett flygplan
Castrol kan vara till hjälp vid slutmontering genom att tillhandahålla ett urval av produkter som skyddar livslängden på olika flygplansdelar och -komponenter

Monteringsprocesser inom flygindustrin kräver högsta möjliga ytkvalitet och renlighet för att undvika incidenter på grund av främmande föremål (Foreign Object Damage, FOD). Flygtillverkare arbetar också för att minska sin miljöpåverkan och upprätthålla en säker arbetsplats. Detta omfattar minskning av utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar som används under manuell rengöring av ytor i exempelvis lackerings- och monteringsverkstäder.

Med detta i åtanke har Castrols smörjmedelstekniker utvecklat ett heltäckande sortiment med användarvänliga och miljöanpassade industriella rengöringsmedel och förfuktade dukar för rengöring vid tillverkning och slutmontering. Dessa är utvecklade för att bidra till att delarnas och komponenternas kvalitet, funktionsduglighet och livslängd säkerställs.

Våra specialprodukter för användningsområden som hydraulik, turbiner, drivhjul och smörjfett har godkänts av de större flygplanstillverkarna och tillverkas enligt militära specifikationer.

Genom att erbjuda förstklassiga produkter och en högst erfaren teknisk support, strävar vi efter att hjälpa er följa ny lagstiftning och nå era miljömål utan att äventyra den övergripande kvaliteten och driftskostnaderna.

Montering

 

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för olika arbetsmoment: