IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. FLYGTILLVERKNING OCH -UNDERHÅLL
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  6. FLYGPLANSSKROV

FLYGPLANSSKROV

Tekniker på fabrik

Smörjmedel som hjälper dig att uppfylla reglerna inom hälsa, säkerhet och miljö (HSE) och upprätthålla flygplansskrovens prestanda och tillförlitlighet

Företag inom flygindustrin fokuserar på viktiga mål som lägre totalvikt, bränsleförbrukning, buller och utsläpp för att minska produkternas miljöpåverkan och uppfylla strikta regler för hälsa, säkerhet och miljö (HSE).

För att uppnå de senaste miljömålen och minska sitt koldioxidavtryck har flygindustrin börjat använda lättare material som exempelvis kompositer. Vi har utvecklat ett heltäckande sortiment med högpresterande metallbearbetningsprodukter och tvättvätskor som tillgodoser behoven i en modern produktionsprocess med aluminium- och kompositbearbetning inom tillverkning av flygplansskrov.

Tack vare starka relationer med ledande OEM-tillverkare kan våra experter erbjuda utmärkt rådgivning om hur våra produkter kan hjälpa dig att uppnå tillförlitlighet och ekonomisk konkurrenskraft.

FLYGPLANSSKROV

 

Följande produkter rekommenderas för dina varierande verksamhetsbehov:

Skärande bearbetning och slipning på alla metaller

Skärande bearbetning och slipning på alla metaller