IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIELL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR
  4. FLYGTILLVERKNING OCH -UNDERHÅLL
  5. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Tekniker
Teknisk rådgivning och support avseende smörjmedelsteknik som hjälper till att förbättra produktiviteten och effektiviteten i ditt arbete med flygtillverkning och -montering.

Våra smörjmedelstekniker har använt sin djupgående förståelse av flygindustrin för att utveckla ett sortiment med lösningar som tillgodoser de specifika behoven hos olika processer inom flygtillverkning och -montering.