IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIELL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR

SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR

Castrol har alla industriella oljor, smörjmedel och den branschexpertis du behöver för att få hjälp att minska din totala ägandekostnad genom att öka din produktivitet, tillförlitlighet och hållbarhet.

Castrols smörjmedel efter sektor

VI FINNS HÄR FÖR ATT HJÄLPA DIG ATT NÅ FRAMGÅNG INOM ALLA INDUSTRIELLA SEKTORER

Oavsett om du befinner dig inom metallproduktion eller gruvdrift, flyg- eller fordonsbranschen letar du konstant efter nya sätt att öka effektiviteten, produktiviteten och tillförlitligheten. Vi finns här för att hjälpa dig att göra det genom att tillhandahålla:

  • En premiumklassad industriell olja som är framtagen av smörjmedelstekniker för att optimera prestanda
  • Avancerade analyser som möjliggör ett datadrivet underhåll
  • Kemikaliehantering och -tjänster (CMS) som hjälper till att minska den totala ägandekostnaden
  • Ett fast åtagande att hjälpa till att minska miljöpåverkan från din verksamhet

De industriella smörjmedelstillämpningarna är otroligt komplexa. Det är därför våra branschexperter alltid finns där för att samarbeta med dig, genom att erbjuda dig de tips och råd du behöver för att öka din produktivitet och tillförlitlighet samtidigt som kostnader och miljöpåverkan hålls under kontroll.

 

Även om din smörjmedelskostnad enbart representerar en liten del av din totala budget kan vi fortfarande hjälpa dig att hitta viktiga besparingar. Att minska friktionen, avfallet, antalet ombearbetningar, driftstoppstiden och att utföra mindre reaktivt underhåll kan göra en stor skillnad när det kommer till att minska de totala ägandekostnaderna inom alla industriella sektorer.