IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER PRODUKTTYP
  4. METALLBEARBETNING
  5. RAKA SKÄROLJOR

RAKA SKÄROLJOR

Castrols högpresterande raka olja i världsklass hjälper dig att öka både produktivitet och prestanda och uppfyller dina behov inom maskinbearbetning.

Raka skäroljor

Högpresterande raka oljor i världsklass

Castrols förstklassiga raka oljor hjälper dig att öka produktivitet och prestanda samtidigt som du upprätthåller en hög ytfinhet och god måttnoggrannhet. De passar bra för ett stort antal olika arbetsuppgifter, från brotschning, vändning, fräsning, borrning till slipning, polering och hening.