IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER PRODUKTTYP
  4. METALLBEARBETNING
  5. TVÄTTVÄTSKOR

TVÄTTVÄTSKOR

Industriella tvättvätskor som producerar de renhetsnivåer som krävs inom tillverkning och montering.

Tvättvätskor

Industriell rengöring är en viktig och grundläggande del inom många tillverkningsprocesser.

Kraven på tvättvätskor är hög för att garantera önskad ytkvalitet och renhetsnivå på de tillverkade komponenterna till ett bra pris och för att upprätthålla en säker arbetsmiljö.

 

Vi på Castrol fokuserar på produktkompatibilitet genom hela metallbearbetningprocessen.


Serien CASTROL TECHNICLEAN ger dig åtkomst till ett brett utbud av tvättvätskor som uppfyller dina specifika tillämpningskrav och hjälper dig att uppnå följande:

  • Hög renlighetsnivå, vilket garanterar önskad kvalitet och funktionalitet och maximerar livslängden för ytbehandlade delar
  • Förbättrade resultat inom hälsa, säkerhet och miljö (HSE)
  • Ökad produktivitet genom minskat bortfall
  • Lägre driftkostnad för rengöringsvätskor, såsom lägre avfallshanteringsavgifter

För att du ska kunna förlita dig på våra produkter fullt ut kan Castrol tillhandahålla precis rätt produkt för din specifika verksamhet. Vi kan erbjuda dig ett stort utbud av vattenlösliga rengöringsmedel, kolvätebaserade lösningsmedel, tvättvätskor och tvättvätskor för underhåll.