IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIELL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER PRODUKTTYP
  4. SMÖRJMEDEL
  5. TURBINOLJOR

TURBINOLJOR

Turbiner
Oljor som är framtagna för att uppfylla smörjningskraven i ång-, gas- och vattenturbiner.