IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIELL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER PRODUKTTYP
  4. SMÖRJMEDEL
  5. KEDJEOLJOR

KEDJEOLJOR

Kedjeoljor
Castrol har rätt kedjeolja för alla arbetsuppgifter och miljöförhållanden