IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIELL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER PRODUKTTYP
  4. SMÖRJMEDEL

Högpresterande smörjmedel

Högpresterande smörjmedel (High Performance Lubricants, HPL:er) är de som levererar ett viktigt värde i att förbättra skyddsnivån, tillförlitligheten och produktiviteten hos utrustningen, samtidigt som de operativa kostnaderna minskar.

Högpresterande smörjmedel minskar energiförlusten och sparar pengar

Vår kombination av högpresterande smörjmedel, program och tjänster kan hjälpa dig att nå dina mål, oavsett vilken bransch du verkar inom; fordonsindustrin, stålindustrin, gruvdrift eller vindkraft.

 

Castrols högpresterande smörjmedel skyddar mot friktion, skyddar utrustningen och hjälper till att minska de övergripande driftskostnaderna.

  • Erbjuder en enastående hög prestanda som inte går att uppnå med vanliga industriella smörjmedel
  • Är viktiga för kapitalintensiva arbetsuppgifter
  • Är utformade för att göra mer än att enbart uppfylla branschspecifikationerna
  • Levererar ett bra värde genom förbättrat skydd, ökad tillförlitlighet och produktivitet samtidigt som de operativa kostnaderna minskar

 

För mer information om smörjning av växlar, kedjor, kompressorer, öppna växlar och andra arbetsuppgifter kan du titta i vår Referensguide för högpresterande smörjmedel.

 

Inkluderar även en översikt av de viktigaste sakerna att ha i åtanke för förebyggande underhåll, personal och hantering. Det finns även en sektion för problemlösning för att hjälpa till att åtgärda problem snabbt. Referensguiden för högpresterande smörjmedel har som avsikt att ge smörjmedelsexperter eller tekniker för förebyggande underhåll tillräckligt med uppgifter för att fatta informerade beslut om bevisat fungerande sätt att bekämpa friktionen och använda högpresterande produkter för att minska de totala anläggningskostnaderna.