IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIELL
  3. SMÖRJMEDEL EFTER PRODUKTTYP

SMÖRJMEDEL EFTER PRODUKTTYP

Castrol tillhandahåller de smörjmedel, smörjfett, vätskor och behandlingar som din bransch behöver och våra smörjmedelstekniker finns här för att garantera prestanda och tillförlitlighet.

Smörjmedel efter produkttyp

SMÖRJMEDEL, BEHANDLINGAR OCH VÄTSKOR FÖR VÄRLDENS ALLA INDUSTRIER

Det är självklart att kvaliteten på dessa produkter är viktig. Men det är sant att även leveranskedjans effektivitet spelar in när det kommer till att skapa en konkurrensfördel, och det är då det är extra viktigt att ha en global leverantör som kan leverera precis rätt produkt för varje arbetsuppgift och i precis rätt tid.

 

Det är inte bara våra motoroljor som är framtagna av våra smörjmedelstekniker för att leverera premiumklassad prestanda och tillförlitlighet. Våra skärvätskor har även designats för att användas längre än vanliga vätskor. De har en formulering som skapar en stabil pH-nivå och optimala maskinbearbetningsvillkor och minskar behovet av tillsatspåfyllningar med upp till 90 %.

 

När det gäller rak olja för komponenttillverkning hjälper produkterna från Castrol till att öka produktiviteten och prestandan, samt ytfinhetsnivåerna för att hjälpa till att undvika dyra ombearbetningar och ännu dyrare produktåterkallelser.

 

Du kan alltid förlita dig på Castrol Liquid Engineering för att effektivisera din verksamhet och din leveranskedja, vad du än behöver.

 
*Baserat på kunders synpunkter på Castrol XBB.