IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. HEM
 2. OLJA OCH VÄTSKOR FÖR KOMMERSIELLA FORDON
 3. PRODUKTTYPER
 4. HYDRAULVÄTSKOR

HYDRAULVÄTSKOR

Hydraulvätskor

Hydraulik för kommersiella fordon

Castrol förstår vikten av att välja rätt hydraulvätska för din flotta. Det är därför vi erbjuder ett brett sortiment som utvecklats för att förbättra effektiviteten hos olika hydraulsystem.

 

Castrol har utvecklat ett sortiment av hydraulvätskor som kan leva upp till den prestanda som originalutrustningstillverkare (OEM) kräver. Det inkluderar produkter som kan erbjuda:

 • Förbättrad oxidationsstabilitet för att klara av högre driftstemperaturer
 • Förbättrat luftutsläpp, skumhantering och vattenseparation för att hantera mindre behållare och förkortade cykeltider
 • Förbättrad torr/våt-filtrering på grund av mindre filterporer och tolerans mot vattenförorening
 • Bättre hydrolytisk stabilitet för att hantera vattenförorening
 • Förlängt pumpliv för att uppfylla Denison T6H20C-pumpprestanda
 • Ökade oljebytesintervaller vilket kräver att smörjmedlen bevarar sin ursprungliga prestanda längre

Våra sortiment inkluderar motoroljor som uppfyller – och överträffar – OEM-specifikationer för Caterpillar, Cummins, Mack och Volvo.

HYSPIN AWH-M 32

CASTROL HYSPIN AWH-M 32

Castrol HYSPIN AWH-M 32
Ett sortiment av skjuvningsstabila smörjmedel med höga viskositetsindex som utvecklats för användning i de flesta hydraulsystem som kräver slitageskydd, DIN-klassificering HLP. De är idealiska för utrustning som utsätts för kalla startförhållanden och höga temperaturer under kontinuerlig drift.

UPPFYLLER ELLER ÖVERTRÄFFAR BRANSCHSTANDARDERNA:

 

 • Överensstämmer med ISO-grad HV, DIN.51524 del 3, klass HVLP (+).
HYSPIN AWH-M 46

CASTROL HYSPIN AWH-M 46

Castrol HYSPIN AWH-M 46
Ett sortiment av skjuvningsstabila smörjmedel med höga viskositetsindex som utvecklats för användning i de flesta hydraulsystem som kräver slitageskydd, DIN-klassificering HLP. De är idealiska för utrustning som utsätts för kalla startförhållanden och höga temperaturer under kontinuerlig drift.

UPPFYLLER ELLER ÖVERTRÄFFAR BRANSCHSTANDARDERNA:

 

 • Överensstämmer med ISO-grad HV, DIN.51524 del 3, klass HVLP (+).
HYSPIN AWH-M 68

CASTROL HYSPIN AWH-M 68

Castrol HYSPIN AWH-M 68
Ett sortiment av skjuvningsstabila smörjmedel med höga viskositetsindex som utvecklats för användning i de flesta hydraulsystem som kräver slitageskydd, DIN-klassificering HLP. De är idealiska för utrustning som utsätts för kalla startförhållanden och höga temperaturer under kontinuerlig drift.

UPPFYLLER ELLER ÖVERTRÄFFAR BRANSCHSTANDARDERNA:

 

 • Överensstämmer med ISO-grad HV, DIN.51524 del 3, klass HVLP (+).
HYSPIN AWS 32

Castrol HYSPIN AWS 32

Castrol HYSPIN AWS 32

Ett sortiment av smörjmedel som utvecklats för användning i de flesta industriella hydraulsystem som kräver slitageskydd, DIN-klassificering HLP.

UPPFYLLER ELLER ÖVERTRÄFFAR BRANSCHSTANDARDERNA:

 

 • Överensstämmer med ISO-grad HM, DIN.51524 del 2, klass HLP(+).
HYSPIN AWS 46

CASTROL HYSPIN AWS 46

Castrol HYSPIN AWS 46

Ett sortiment av smörjmedel som utvecklats för användning i de flesta industriella hydraulsystem som kräver slitageskydd, DIN-klassificering HLP.

UPPFYLLER ELLER ÖVERTRÄFFAR BRANSCHSTANDARDERNA:

 

 • Överensstämmer med ISO-grad HM, DIN.51524 del 2, klass HLP(+).
HYSPIN AWS 68

CASTROL HYSPIN AWS 68

Castrol HYSPIN AWS 68

Ett sortiment av smörjmedel som utvecklats för användning i de flesta industriella hydraulsystem som kräver slitageskydd, DIN-klassificering HLP.

UPPFYLLER ELLER ÖVERTRÄFFAR BRANSCHSTANDARDERNA:

 

 • Överensstämmer med ISO-grad HM, DIN.51524 del 2, klass HLP(+).