IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. OLJA OCH VÄTSKOR FÖR KOMMERSIELLA FORDON
  3. PRODUKTTYPER
  4. MOTOROLJA
  5. VISKOSITETSKLASSER FÖR DIESELMOTOROLJA

VISKOSITETSKLASSER FÖR DIESELMOTOROLJA

Viskositetsklasser hos motorolja för lastbil och buss

MOTOROLJA FÖR LASTBIL OCH BUSS EFTER VISKOSITET

VÄLJ MOTOROLJA MED RÄTT VISKOSITET FÖR DITT KOMMERSIELLA FORDON.