IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. VÄTSKOR FÖR ELBILAR
  3. E-VÄTSKOR FÖR VÄRMEHANTERING

E-VÄTSKOR FÖR VÄRMEHANTERING

Den avancerade e-vätskan för värmehantering från Castrol ON är utvecklad specifikt för elbilar och håller ditt batteri svalt när du laddar eller använder det, även under extrema förhållanden.

E-kylmedel

VÄRMEHANTERINGSTEKNIK FÖR ELBILSBATTERIER

VÄRMEHANTERINGSSYSTEM FÖR BATTERIER I ELBILAR

Under det senaste decenniet har det skett stora framsteg inom elbilsbatteriteknik, vilket möjliggör mer kraft och minskar oro över räckvidd med större avstånd per laddning.

En av de största utmaningarna för elbilsbatterisystem är att reglera temperaturen under alltmer extrema driftsförhållanden som ultrasnabb laddning och i alla typer av klimat.  För närvarande har de flesta elbilar antingen luftkylda eller indirekt vätskekylda batterisystem.

Luftkylda system är ett populärt val, särskilt bland den första generationens elbilar, men även om denna metod är relativt enkel och billig är luftkylningen mindre effektiv och kan prestera dåligt under extrema förhållanden och klimat som kan begränsa fordonens räckvidd.  
Indirekt kylda batterisystem förlitar sig på vätskor som har en högre värmekonduktivitet än luft, men är fortfarande begränsade när det gäller extrem drift som långvarig ultrasnabb laddning och hård körning.

Nästa generations batteridrivna elbilar går över till direktkylning för att möjliggöra ultrasnabb laddning med bibehållna hastigheter och förbättrad batterisystem- och fordonsprestanda.  Detta kräver en ny generation e-termiska vätskor för att uppfylla dessa ökade krav


E-TERMISKA VÄTSKOR FÖR ELBILAR

Batterierna i elbilar arbetar hårdast när de laddar och laddar ur – och det är då de kan nå oönskade temperaturer. I takt med att elbilstekniken utvecklas kommer batterier att utsättas för ett aldrig tidigare skådat tryck, på grund av utvecklingen av fordonsprestanda och ultrasnabb laddning.

I ett försök att möta dessa utmaningar har Castrol utvecklat en e-termisk vätska som kan hålla batteriet i drift vid en idealisk temperatur och fortsätter att arbeta med unik teknik för liknande produkter i framtiden.

THERMAL MANAGEMENT EV FLUID

E-VÄTSKOR FÖR VÄRMEHANTERING

Tillgängliga för fordonstillverkare

UTMANINGEN

Nästa generations batteridrivna elbilar går över till direktkylning för att möjliggöra bättre prestanda och snabbladdning. Effektiv direktkylning kräver avancerad teknik för dielektrisk kylning för att bibehålla batteriprestandan under elbilens livslängd.

 

VÅR TEKNIK

Castrol har utvecklat Castrol ON e-termisk vätska med avancerade egenskaper, för att möjliggöra förbättrad termisk hantering av batterier i din elbil. Det här gör den effektiv:

  • Har lägre viskositetsnivåer än vanliga dielektriska vätskor, såsom transformatorvätskor.
  • Har god elektrisk isolering och en hög flampunkt för att skydda batteriet mot haveri och antändning.
  • Har oxidationsmotstånd, vilket gör att vätskan bibehåller prestandan under vätskans livslängd.

RESULTATET

En avancerad e-termisk vätska som kan hålla batteriet i din elbil svalt under extrema förhållanden.

*Fördelar med Castrols elbilsvätskor framgår av speciell provning och utveckling. Kör längre¹, ladda snabbare² och håll längre³.
¹jämfört med fabriksfyllningsvätska för elbilar för massmarknaden  ²jämfört med indirekt kylda batterisystem  ³jämfört med vanlig transmissionsolja för elbilar
 

SORTIMENT AV CASTROL ON E-VÄTSKOR

Kontakta oss

Fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra experter dig: