IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. HEM
 2. CASTROLS HISTORIA
 3. HÅLLBARHET
 4. VI AGERAR

VI AGERAR

Vi agerar genom att använda vår teknik för att möta kunders behov. Det gör vi genom att förbättra våra produkter och bidra till minskade utsläpp, samtidigt som vi förbättrar effektiviteten och tillförlitligheten.

Genom att hjälpa kunder att bli mer hållbara

Den erfarenhet och expertis vi har skaffats oss under decennier ligger till grund för våra handlingar, våra framtidsplaner och vår övertygelse om att vi måste förbättra vår energieffektivitet för att kunna uppnå globala klimatmål, eftersom det är där de största utsläppsminskningarna kan uppnås.

 

Koldioxidneutrala produkter

 • Vi har lanserat världens första certifierat koldioxidneutrala smörjmedel för bilar, kommersiella fordon och vindturbiner och vi arbetar även med bilverkstäder för att hjälpa dem att göra sina verksamheter koldioxidneutrala. Dessa är certifierat koldioxidneutrala och garanteras av EY/ERM mot BSi PAS2060 specifikation för koldioxidneutralitet/NCOS, National Carbon Offset Standard, Department of Environment, Australien. (Källa BP Advancing Low Carbon)

Ökar tillförlitligheten för förnybar energi

 • Vi riktar in oss på de 1,8 miljarder USD som årligen förlorats vid driftstopp i vindturbiner, genom att utveckla nya smörjfetter som fäster på metalldelar, ökar utrustningens livstid och underhållsintervaller.
 • Genom att samla in, övervaka och analysera data från fler än 5 000 vindturbiner i 30 länder för att förutse fel, skapar vårt joint venture för förebyggande underhåll, ONYX Insights, underhållsrekommendationer för förbättrad turbinprestanda och minskade kostnader.

Minskar vattenanvändningen samtidigt som hälso- och säkerhetsaspekter förbättras

 • Vi har förändrat kemin hos metallbearbetningsvätskor. Vårt sortiment av XBB-metallbearbetningsvätskor har inte bara avlägsnat borsalter och biocider, utan minskar även kundens vattenanvändning samtidigt som livslängden för maskinverktyg förbättras.

Effektivare transporter

 • Genom att minska friktion och energiförluster kan våra smörjmedel bidra till förbättrad bränsleekonomi hos fordon, vilket kan leda till en betydande minskning av växthusgas genom globalt minskad användning av bensinbränslen. (Källa BP advancing low carbon)
 • Den senaste tekniken i våra smörjfetter kan öka underhållsintervallet för jordförflyttningsutrustning i gruvor åttafaldigt och minska både mängden smörjfett som används och driftskostnaderna.
 • Vårt joint venture med Greensteam använder maskininlärning för att hjälpa fartygsägare att minska sina bränslekostnader genom att omvandla data om realtidsdrift, bränslekvalitet, väder och sjögång till användbara råd.
 • Nexcels unika teknik kommer att revolutionera oljebytet, inte bara minska utsläppen ur avgasrör och införa återvinning i ett slutet kretslopp.
 • Samarbetar med fordonstillverkare för att skapa växellådsoljor som förbättrar effektiviteten hos morgondagens el- och hybridfordon.

Relaterade länkar