IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. CASTROLS HISTORIA
  3. HÅLLBARHET
  4. KOLDIOXIDNEUTRAL

KOLDIOXIDNEUTRAL

Att bli koldioxidneutral innebär att produkter, affärsverksamheter eller tjänster inte orsakar någon nettoökning av de globala utsläppen av växthusgaser i atmosfären.

Världens första koldioxidneutrala smörjmedel

Med lanseringen av Castrol Professional år 2014 blev Castrol det första smörjmedelsföretaget i världen att erbjuda våra kunder en certifierat koldioxidneutral produkt. Sedan dess har Castrol arbetat hårt för att minska koldioxidavtrycket för Castrol Professional med över 15 % samtidigt som miljontals motorister har dragit fördel av att använda en koldioxidneutral motorolja.

 

Vi har byggt vidare på den här framgången och introducerat koldioxidneutrala produkter i andra kategorier, lanserat världens första koldioxidneutrala smörjmedel för kommersiella fordon och vindturbiner och arbetat med bilverkstäder för att hjälpa dem att göra sina verksamheter koldioxidneutrala, vilket förra året kompenserade för mer än 360 000 ton CO2 (källa BP Advancing Low Carbon)

 

Hur blir en produkt koldioxidneutral?

För att uppnå koldioxidneutralitet är det nödvändigt att:

  • beräkna produktens koldioxidavtryck
  • utveckla en åtgärdsplan för att minska mängden koldioxid
  • köpa tillräckliga koldioxidkrediter för att täcka koldioxiden
  • leverera enligt planen för koldioxidminskning för att bibehålla certifieringen för koldioxidneutralitet

 

Vi gillar den betydelse som koldioxid har i vår hållbarhetsutveckling eftersom den ger oss möjlighet att snabbt minska mängden koldioxid och ger ytterligare socialt goda resultat, samtidigt som vi vidtar åtgärder för att minska koldioxidens direkta påverkan.

 

Vad är fördelen med koldioxidkompensation?

Koldioxidkompensation är ett internationellt erkänt sätt att ta ansvar för oundvikliga koldioxidutsläpp.

 

Kompensation innebär att när ett ton koldioxid släpps ut så ”kompenseras” det av en minskning av samma mängd någon annanstans. Detta uppnås genom köp av koldioxidkrediter som stimulerar investeringar i projekt för koldioxidminskningar runt om i världen.  Det är det snabbaste sättet att uppnå utsläppsminskningar och det enda sättet att uppnå koldioxidneutralitet.

©2017 Micrisol.Todos los derechos reservados
©2017 Micrisol

Castrol köper koldioxidkrediter genom BP Target Neutral. BP Target Neutral stödjer flera projekt för koldioxidkompensation runt om i världen. Projekten sträcker sig från att skydda 41 000 hektar (över 10 000 tunnland) med regnskog i Zambia från totalavverkning utan återplantering till att stödja projekt för installation av spisar som syftar till att hjälpa omkring tre miljarder människor i världen som lagar mat på traditionellt sätt över öppen eld. Öppna eldar är otillräckliga, kräver mer ved eller kol och bidrar till  3,7 miljoner dödsfall per år på grund av orsaker relaterade till rök och ångor.

 

Förutom att minska koldioxidutsläppen ger våra projekt för koldioxidkompensation en rad andra fördelar för de samhällen i vilka projekten drivs.  Dessa fördelar återspeglas genom FN:s mål för hållbar utveckling. Målen uttrycker att arbetet för att få slut på fattigdomen måste gå hand i hand med strategier som skapar ekonomisk tillväxt och tar itu med en rad sociala behov, inklusive utbildning, hälsa, socialt skydd och arbetstillfällen, samtidigt som klimatutmaningen och miljöskyddet hanteras.

Relaterade länkar